BER­TA PA­JO Raa­si­kult So­lis­ti­ca fi­naa­lis

1320

27.-28. jaa­nua­ril toi­mus Ku­res­saa­re güm­naa­siu­mis viien­dat kor­da Ees­ti noor­te laul­ja­te kon­kurss So­lis­ti­ca 2017 finaal, kus võist­les ka Raa­si­ku põ­hi­koo­li 8. klas­si õpi­la­ne Ber­ta Pa­jo, kes esi­tas loo „Lah­küh­ti­mi­ne”. Kol­mel kont­ser­dil as­tu­sid üles 50 laul­jat 4.-12. klas­sist, kes pää­se­sid lõpp­võist­lu­se­le de­mo­voo­ru­de põh­jal 185 osa­le­ja hul­gast. Kont­ser­did toi­mu­sid kol­mes va­nu­seg­ru­pis. Ber­ta Pa­jo ju­hen­da­ja on He­li Ka­ru.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­tik­la­sed võit­sid Ees­ti noor­soo meist­ri­võist­lus­telt me­da­leid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu hool­de­ko­du ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kurss