Külli Koppelmaa

1963 POSTS 0 COMMENTS

VIIMASED UUDISED

Sel­ja­ko­ti­ga Us­be­kis­ta­nis – koh­tu­vad Nõu­ko­gu­de aeg, Lääs, iid­ne ida­maa ja Ees­ti...

ERE UI­BO Kui rää­ki­sin sõp­ra­de­le, et plaa­nin sõi­ta juu­lis me­rest või­ma­li­kult kau­ge­le, Kesk-Aa­sias­se Us­be­kis­ta­ni seal­se 45kraa­di­se kuu­ma­lai­ne ajal, tu­li mul pal­ju vas­ta­ta kü­si­mu­se­le – miks?...