Aru­kü­la võist­kond on Ees­ti ka­ri­ka­võit­ja 2022 D-va­nu­sek­las­sis

234
Üleval vasakult treener ANDRUS ROGENBAUM ning ATS KORJUS, RISTO KÖST, UKU KORJUS, UKU MADIS SÕNAJALG, ROBIN RAEN LÕÕNIK, KRISTOFER TANN ja treener TOIVO JÄRV. All vasakult FRED SEMIDOR, HAROLD-MANFRED VILBERG, KASEMAA JOHANNES, KAUR KERSON, HENRI BERNHARDT, DENIS KASUBA, SEBASTIAN NÕLVA ja MATHIAS MÄELT. Pildilt on puudu Toomas Kangur ja Egert-Andri Pavljutsok. Foto Eesti Käsipalliliit

30. sep­temb­rist ku­ni 2. ok­toob­ri­ni toi­mu­sid Val­ga Spor­di­hoo­nes D-va­nu­sek­las­si ehk 2010 ja hil­jem sün­di­nud noor­mees­te ka­ri­ka­võist­lu­sed kä­si­pal­lis. Ka­hel esi­me­sel päe­val män­gi­ti alag­ru­pi­män­ge ning see­jä­rel män­gi­sid võist­kon­nad ko­ha­män­ge 1.-8. ko­ha­ni ja 9.-13. ko­ha­ni.

Ka­ri­ka­võist­lus­te esi­ko­ha­ga läk­sid ko­ju Aru­kü­la noor­me­hed, tei­se ko­ha saa­vu­tas Põl­va spor­di­koo­li võist­kond ning kol­man­da ko­ha võist­kond Val­ga Kä­val. HC Keh­ra noor­me­hed saa­vu­ta­sid ka­ri­ka­võist­lus­tel nel­jan­da ko­ha. Kok­ku osa­les ka­ri­ka­võist­lus­tel 13 võist­kon­da.

Aru­kü­la­le tõid või­du Se­bas­tian Nõl­va, Uku Kor­jus, Ha­rold-Manf­red Vil­berg, Uku Ma­dis Sõ­na­jalg, Ris­to Köst, Kris­to­fel Tann, De­nis Ka­šu­ba, Hen­ri Bern­hardt, Ro­bin Raen Lõõ­nik, Egert And­ri Pavl­jut­sok, Jo­han­nes Ka­se­maa, Ats Kor­jus, Kaur Ker­son, Mat­hias Mäelt ja Fred Se­mi­dor. Noor­me­hi tree­ni­vad Toi­vo Järv ja And­rus Ro­gen­baum.

HC Keh­ra võist­kon­da esin­da­sid Lau­ri Rik­ko, And­re Soik­ka, Tom Jo­hann Vol­mer­son, Ke­vin Mar­kus Han­nus, Ke­nert Suik, Kris­to­fer Sõ­dur, Mar­kus Te­nar Sir­kas, Ma­rek Joost, Rau­no Ot­ti­saar, To­mi Suu­rorg ja Tris­tan Ki­vis­tu ning tree­ner Ind­rek Lill­soo.

Aruküla treeneritel on selle aastakäigu poistele suured lootused: „Nende poistega võitsime karikavõistlused ka möödunud aastal. Poisid on hästi ettevalmistunud, nad on motiveeritud ning annavad endale aru, mille nimel treenivad. Teadsime, et turniiri lõpp läheb põnevamaks – viimase pingelise mängu Põlva võistkonna vastu võitsime napilt ühe väravaga,“ kommenteeris Andrus Rogenbaum ning lisas, et tunda on tuge nii koolilt kui ka lastevanematelt, kes toetavad igati võistlustel käimist.

Ka HC Kehra poisid tegid hea turniiri: „Mängud sujusid meil väga hästi, aga just kaks viimast otsustavat mängu ei õnnestunud meil nii hästi, kui soovinuksime,“ rääkis treener Indrek Lillsoo.

Tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Uku Kor­jus Aru­kü­la mees­kon­nast ning pa­ri­maks vä­ra­va­va­hiks Ran­do Liisk­maa Val­ga Kä­val mees­kon­nast.

Aru­kü­la võist­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Se­bas­tian Nõl­va ning HC Keh­ra pa­rim män­gi­ja on Ma­rek Joost.

Eelmine artikkelAlavere kuivati labor määrab sööda- ja toiduvilja kvaliteeti
Järgmine artikkelKolm­kü­la et­te­võt­mi­sed