Aruküla põhikooli hoolekogu küsis lahendust kooli ruumipuudusele

1335

Aruküla kooli hoolekogu pöördus Raasiku vallavolikogu ja -valitsuse poole, et saada nende ühine seiskoht, kuidas lahendada iga aastaga aina süvenevat ruumikitsikust.

Aruküla põhikoolis on käesoleval õppeaastal kokku 309 õpilast. Kooli on tekkinud ruumikitsikus, sügisel avati kolm esimest klassi, kevadel lõpetab üks 9. klass, järgmisel sügisel on uusi õpilasi taas mitme klassi jagu. Kaks klassi tuleb peale veel järgnevatelgi aastatel, mis tähendab, et õpilaste arv hakkab olema umbes 360.
Praegu on klasside tarbeks kasutusele võetud abiruumid ja tugipersonali kabinetid. Järgmisel õppeaastal on direktori Avo Mölsi sõnul võimalik teha veel mõningaid ümberkorraldusi ja leida täiendavaid ruume, kuid mis saab edaspidi, pole teada.
Probleemist ajendatuna saatis põhikooli hoolekogu vallavolikogule ja -valitsusele kirja, milles palub lahendusi. Küsimus oli arutlusel volikogu oktoobrikuu istungul.
Vallavanem Raivo Uukkivi kommenteeris, et Aruküla põhikooli esimesse klassi astus möödunud sügisel 51 last ja hoolekogu otsuse põhjal avati 3 klassikomplekti: „Aruküla kooli ruumikitsikusest oli juttu juba möödunud aastal, kui toimus haridusvõrgu ümarlaud ajendatuna Pikavere kooli tulevikust. Vahepeal on kooli- ja vallarahvaga seda teemat ka arutatud.”
Ta märkis, et praegu on õpilaste arv demograafilise lainetuse harjal: „Käesoleva ja paari järgmise aasta esimese klassis astujate arvust lähtuvalt on kõrghetk koolis õppeaastal 2020-2021, siis hakkab arv taas langema. Siinjuures on arvestatud vaid loomuliku iibega ja mitte rändest johtuva arvukusega. Samuti pole arvestatud, et kõik lapsed ei asu õppima kohalikesse koolidesse.”
Selle aja üle elamiseks on kolmest osast koosnev stsenaarium: koormata kõik olemasolevad klassiruumid sajaprotsendiliselt, kasutada olemasolevaid vabu ruume, ehitada koolimaja kahte avarasse koridori kergkonstruktsiooniga vaheseinad ja rajada sellega juurde 2 klassiruumi. Lisaks on võimalik paigaldada koolimaja kõrvale moodulitest klassiruumid. Vallavanem lisas, et on olnud kõne all ka variant tuua õpilased vallamajja, kuid seda varianti kool ei toetanud.
Ka ei ole tema sõnul mõeldav juurdeehitus: „Suudame selle aja üle elada. Õpilaste arvu järsku ja ootamatut kasvu loodetavalt ei tule, pole ette näha ka ehitusbuumi. Võime küll planeerida juurdeehitust, kuid raha selleks lähitulevikus pole. Prioriteet on Raasiku kooli juurdeehitus ja remont.”
Volikoguliige, Aruküla põhikooli direktor Avo Möls rääkis, et on põhjalikult uurinud kooli ruumikasutust: „Selgus, et esimeseks neljaks tunniks on võimalik veel vabu ruume leida, saame ümber tõsta väikeklasside arvelt ning paigutada neid õpetajate abiruumidesse. Oma kabinetist on ilma jäänud huvijuht. Niimoodi toimetada oleks võimalik aga veel ainult aasta.”
Abivallavanem Ardo Niinre ütles, et Tallinna ümber on praegu igal pool probleeme koolikohtadega: „Samas on hea seis lasteaiakohtadega, nõudlus nende järele on väiksem ning saame kõik sooviavaldused rahuldada. Kui meil on lasteaias vabu ruume, võib kaaluda õpilaste paigutamist ka sinna.”
Ta lisas, et õpilaste arvu algandmed on ebamäärased ja aina täpsustuvad – ei saa arvestada mehaanilise iibega ning sellega, mis kooli lapsevanemad  oma  lastele  valivad.
Jutuks tuli ka võimalus, et kui Aruküla kool on õpilasi pungil täis, võiks viia Aruküla lapsi koolibussiga teistesse ümberkaudsetesse koolidesse. Selle võimaluse kohta ütles vallavanem, et pikema perioodi peale tuleb odavam ehitada moodul, kui maksta koolibussi eest. Ka on küsitav, kas lapsevanem on nõus pikendama hommikul lapse kooliteekonda.

Eelmine artikkelRaasiku vallas algas fotoaktsioon
Järgmine artikkelEttepanek: liita Loksa ja Kuusalu ning Vihula vald Lahemaa vallaks