Arukülla võib tulla pikk jalakäijate tee

812

Raasiku vallavalitsus esitas 21. märtsil siseministeeriumile eeltaotluse Arukülla planeeritava kõnnitee projekti nimetamiseks kergliiklusteede kavasse. Raasiku vallavanem Andre Sepp ütles, et 2 kilomeetri pikkune jalgtee on kavandatud Tallinna maanteele raudteejaamast Peningi-Lagedi maanteeni. Raasiku vald küsis teeprojekti toetuseks 320 934 eurot. Kas projektile saadakse ministeeriumi heakskiit, millises mahus ja järjekorras võidakse seda toetada, ei osanud vallavanem öelda. Toetuse maksimaalne määr on 85 protsenti, toetust makstakse kuni 160 eurot  jooksva meetri kohta.