Aruküla kooli tuleb pikapäevarühm

1315

Raasiku vallavolikogu 14. juuni istungil otsustati likvideerida 1. septembrist Aruküla põhikooli päevakeskus ning luua sinna pikapäevarühm. Direktor Avo Möls selgitas, et peamine erinevus on toitlustamises – pikapäevarühmas peavad lapsed saama süüa, selle eest ei tasu riik ega kohalik omavalitsus, vaid lapsevanem. Nagu päevakeskuse puhul, peavad ka pikapäevarühma koha saamiseks lapsevanemad tegema avalduse. „Pikapäevarühma päevakava on konkreetsem, meil on karmim kontroll. Sees on ka õppekohustus – lastel tuleb järgmiseks päevaks õpetajate silme all ära õppida.“