Aru­kü­las toi­mu­sid Raa­si­ku val­la meist­ri­võist­lu­sed laua­ten­ni­ses

804

KAI­SA PÄ­RI­LA

Lau­päe­val, 2. märt­sil sel­gi­ta­ti Aru­kü­la põ­hi­koo­li au­las Raa­si­ku val­la meist­rid laua­ten­ni­ses. Te­gu oli esi­me­se sel­lel sa­jan­dil toi­mu­nud laua­ten­ni­se võist­lu­se­ga Raa­si­ku val­las, mis kaa­sas nii suu­ri kui ka väi­ke­seid laua­ten­ni­se hu­vi­li­si. Meist­rid sel­gi­ta­ti väl­ja nel­jas ka­te­goo­rias: väi­ke­sed poi­sid, noor­me­hed, me­hed ja nai­sed.

Noor­me­hi osa­les 16, me­hi 10. Väi­kes­te pois­te ar­ves­tu­ses või­tis meist­ri­tiit­li 10aas­ta­ne And­reas Kom­pus, noor­mees­test 14aas­ta­ne Ralf Aig­ro ja mees­te ar­ves­tu­ses Tam­bet Sie­mer. Ka­hest võist­lu­sel osa­le­nud nai­sest saa­vu­tas esi­ko­ha Ro­se Ma­rii Rand­laht, tei­seks tu­li Ma­ri Möls.

 

Eelmine artikkelSpordiuudis
Järgmine artikkelVa­ba­rii­gi va­lit­sus moo­dus­tas Valk­la loo­dus­kait­sea­la