Aru­kü­las bussid üm­ber suu­na­tud

518
Raasiku vald.

Seo­ses Aru­kü­la vee- ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­si­de ehi­tu­se jõud­mi­se­ga Män­ni­ku tä­na­va­le on busside liik­lus 22. ap­ril­list suu­na­tud Har­ju tee­le. Pea­tus­ko­had on aju­ti­selt uu­tes koh­ta­des – Aed­lin­na pea­tus Jaa­ma ja Lin­nu tee rist­mi­ku lä­he­dal ning Spor­di­väl­ja­ku pea­tus Har­ju tee ja Ke­va­de tä­na­va ris­tu­mis­ko­ha juu­res. Aju­ti­ne liik­lus­kor­ral­dus kes­tab 3. juu­ni­ni.