Aru­kü­la võim­la ja staa­dio­ni sa­ri­ka­pi­du

479

Möö­du­nud nel­ja­päe­val pee­ti Aru­kü­la koo­li juu­res sa­ri­ka­pi­du, val­la­va­nem And­re Sepp ja koo­li di­rek­tor Avo Möls tõid spor­di­hoo­ne laien­du­selt al­la sa­ri­ka­pär­ja. Pa­ral­leel­selt võim­la laien­da­mi­se­ga re­no­vee­rib mul­lu koo­li­le juur­dee­hi­tu­se tei­nud OÜ Nord­lin Ehi­tus koo­li staa­dio­nit, kus on käi­mas ka­ten­di­te pa­nek. Staa­dio­ni­le tu­le­vad kunst­mu­ru­kat­te­ga jalg­pal­li­väl­jak, nel­ja­ra­ja­li­ne tar­taan­kat­te­ga jook­su­ring, kuu­li­tõu­ke­sek­tor ja hüp­pe­kas­tid, korv­pal­li­väl­jak, kä­si­pal­li- ja võrk­pal­li­väl­ja­kud ning liu­vä­li. Val­la­va­ne­ma sõ­nul kul­geb ehi­tus plaa­ni­pä­ra­selt, ku­na on tul­nud tel­li­da li­sa­töid, võib ehi­tus pi­sut üle­ta­da täh­tae­ga, 1. au­gus­tit, kuid uue koo­liaas­ta al­gu­seks saab kind­las­ti val­mis.

Eelmine artikkelTIIU KOIT­LA Keh­rast lä­heb lau­lu- ja tant­su­peo­le en­da teh­tud rah­va­riie­te­ga
Järgmine artikkelKIK ei and­nud Raa­si­ku ÜVK ehi­ta­mi­seks toe­tust