Aru­kü­la SK kao­tas Põl­va Ser­vi­ti­le

1201

Ees­ti MV-l kä­si­pal­lis kao­tas ko­du­väl­ja­kul män­gi­nud Aru­kü­la   SK   14.   veeb­rua­ril   tiit­li­kaits­ja   Põl­va   Ser­vi­ti­le   19:38 (9:20). Aru­kü­la mees­kon­na re­sul­ta­tiiv­sei­ma­na vis­kas Krist­jan Järv 8 vä­ra­vat.
Ku­na Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket alis­tas taas Vil­jan­di HC, lan­ges sel nä­da­lal män­gu­va­ba ol­nud HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per 3. ko­ha­le. Meist­ri­võist­lu­si ju­hib Põl­va Ser­vi­ti 27 punk­ti­ga, Viim­sil on 25 (kuid üks mäng roh­kem pee­tud), Keh­ral 24, Vil­jan­dil 20, Tal­la­sel 8, Ta­pal 6 ja Aru­kü­lal 4 punk­ti.
Esi­lii­gas män­gis HC Keh­ra/Pri­mend ko­du­saa­lis kol­ma­päe­val, 15. veeb­rua­ril Vil­jan­di Spor­di­koo­li­ga vii­ki 27:27. Ava­poo­la­ja või­tis küll Keh­ra 15:13, kuid tei­sel poo­la­jal pää­se­sid vil­jand­la­sed tä­nu 3:0 va­he­spur­di­le et­te 23:20. Ne­li mi­nu­tit en­ne män­gu lõp­pu juh­tis siis­ki Keh­ra 25:24, kuid Vil­jan­di suu­tis män­gu­sei­su vii­gis­ta­da. Keh­ral oli veel või­ma­lus või­ta, kuid Vil­jan­di vä­ra­va­vaht suu­tis 7meet­ri ka­ris­tus­vis­ke tõr­ju­da. Keh­ra/Pri­men­di ka­suks vis­kas Ta­nel Vilks 8 ja HC Keh­ra esin­dus­mees­kon­na, Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri peat­ree­ner Ind­rek Lill­soo 7 vä­ra­vat.
Esi­lii­gat ju­hib Tar­tu Üli­kool/Glassd­ri­ve 19 punk­ti­ga. HC Keh­ra/Pri­mend on 12 punk­ti­ga 5. ko­hal.

Eelmine artikkelKolgaküla teelõik avatud
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la au­ko­da­nik on JU­HAN TRUMP