Aru­kü­la sai saa­li­jalg­pal­lis või­du, Ani­ja kao­tas

1006

Ees­ti saa­li­jalg­pal­li II lii­gas on Aru­kü­la võist­kond en­di­selt 2. ja Ani­ja JK eel­vii­ma­sel, 5. ko­hal.

Ala­nud aas­ta esi­me­ses män­gus alis­tas Aru­kü­la mees­kond lau­päe­val, 13. jaa­nua­ril Va­sa­lem­mas Pa­di­se Rum­mu Dü­na­mo II võist­kon­na 11:9. Võit­ja­te ka­suks lõi Ran­do Tamm 5, Sten Tei­no 3 (neist üks pe­nal­tist), Rau­no Esop 2 ja Ain Pähn 1 vä­ra­va.

Ani­ja JK män­gis päev va­rem, 12. jaa­nua­ril Keh­ras Rõu­ge Sau­na­maa­ga ning pi­di vas­tu võt­ma 3:7 kao­tu­se. Ani­ja JK mees­kon­na kol­mest vä­ra­vast kaks lõi Mark­ko Ku­du, ühe Re­ne Lill.

6 män­gu jä­rel on 15 punk­ti­ga lii­der SK Kad­ri­na, sa­ma pal­ju punk­te on ka 2. ko­hal ole­val Aru­kü­la mees­kon­nal. Ani­ja JK on en­di­selt 3 punk­ti­ga 5. ko­hal.

Pü­ha­päe­val, 21. jaa­nua­ril män­gi­vad Kad­ri­na ja Aru­kü­la, oma­va­hel, mäng toi­mub Aru­kü­las. Ani­ja JK järg­mi­ne vas­ta­ne ree­del, 19. jaa­nua­ril Keh­ras toi­mu­vas män­gus on JK Kark­si.