Aru­kü­la sai pa­kiau­to­maa­di

869

Eel­mi­sel nä­da­lal pai­gal­da­ti Aru­kü­la Kon­su­mi juur­de Om­ni­va pa­kiau­to­maat, mil­le kau­du saab saa­de­ti­si saa­ta ja kät­te saa­da. Va­ra­se­mast on pa­kiau­to­maa­did ole­mas Raa­si­kul, Keh­ras, Kuu­sa­lus ja Lok­sal. Kok­ku on Omin­val 250 pa­kiau­to­maa­ti, 25 uut pai­gal­da­ti eel­mi­sel nä­da­lal, seal­hul­gas ka Aru­kü­la lä­hia­su­la­tes­se Jü­ris­se ja La­ge­di­le.