Aru­kü­la pois­te­le mi­ni­kä­si­pal­li­män­gu­del 2 esi­koh­ta

579

Lau­päe­val, 23. märt­sil Pär­nus toi­mu­nud Me­si­kä­pa 18. mi­ni­kä­si­pal­li­män­gu­del osa­le­sid viies va­nu­sek­las­sis kok­ku 44 võist­kon­da. Pois­te ka­hes va­ne­mas va­nu­sek­las­sis võit­sid esi­ko­ha Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi võist­kon­nad.

2009. aas­tal sün­di­nud pois­te võist­kon­di osa­les 14. Või­tis Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi Põl­va Spor­di­koo­li ja SK Ta­pa/Ta­pa val­la SK ees. Aru­kü­la või­du­kas mees­kon­nas män­gi­sid Joo­sep Sa­lu­mäe, Cas­par Mo­lok, Ivan Led­nev, Aron Sepp, Ro­bert-Ru­ben Svil­berg ja Sten-Mikk Jür­gen­son. Nen­de tree­ner on And­rus Ro­gen­baum.

Ka 2010. aas­tal sün­di­nud pois­te võist­kon­di võist­les 14. Esi­ko­ha saa­vu­ta­nud Aru­kü­la SK­le järg­ne­sid SK Ta­pa/Ta­pa val­la SK ning Põl­va SK 1. võist­kond. Aru­kü­la mees­kon­nas män­gi­sid Se­bas­tian Nõl­va, Too­mas Kan­gur, Mar­ten Tei­no, Uku Kor­jus, Ha­rold-Manf­red Vil­berg ja Kris­to­fer Tann. Tree­ner on Toi­vo Järv.

2011. aas­tal sün­di­nud noor­mees­te vanuseklassi või­tis Vil­jan­di Spor­di­kool Põl­va Spor­di­koo­li ees, Aru­kü­la SK sai 3. ko­ha. Mees­kon­da kuu­lu­sid Kaur Kas­par Kuu­se­mets, Mart Tee­sa­lu, Mai­kel Mag­nus Väl­ja, San­der Jos­tov, Oli­ver Freient­hal, Egert And­ri Pavl­jut­sok ja Jo­han­nes Ka­se­maa. Nen­de tree­ner on And­rus Ro­gen­baum.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu pre­mee­ris en­dist val­la­va­ne­mat
Järgmine artikkelBal­ti Spoon os­tis Poo­la suu­ri­ma spoo­ni­te­ha­se