Aru­kü­la koo­li ja staa­dio­ni ehi­tu­se pro­jek­ti­juht on VKM Kon­sult OÜ

944

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sõl­mis le­pin­gu OÜ­ga VKM Kon­sult, kes hak­kab pak­ku­ma val­la­le kon­sul­tat­sioo­ni­tee­nust Aru­kü­la põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tu­se ja staa­dio­ni ehi­tus­töö­de ning oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve han­ge­te kor­ral­da­mi­seks ning edas­pi­di­seks pro­jek­ti­juh­ti­mi­seks. Val­la­va­lit­sus esi­tas hin­na­pä­rin­gu kol­me­le tee­nu­se­pak­ku­ja­le, lae­ku­nud ka­hest pak­ku­mi­sest sood­saim oli VKM Kon­sult OÜ, kes kü­sib töö eest 18 200 eu­rot. Pro­jek­ti­juht pa­kub tee­nust ku­ni ehi­tu­se val­mi­mi­se­ni eel­da­ta­vas­ti järg­mi­se aas­ta au­gus­tis.

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu vii­ma­se voo­ru võit­is Kai­su­ka­rud ning ko­gu sar­ja Ma ja Sa
Järgmine artikkelRaa­si­ku spor­di­hoo­ne ehi­tu­sel tu­leb pea­gi sa­ri­ka­pi­du