Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­val mi­niar­va­mus­fes­ti­val

805

Aru­kü­las tu­leb lau­päe­val, 7. juu­lil koh­vi­ku­te­päev, mis tä­na­vu toi­mub 15. kor­da. Pea­kor­ral­da­ja, kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas lau­sus, et tä­na­vu on koh­vi­kuid roh­kem kui ku­na­gi va­rem, täies­ti uu­si koh­vi­kuid on 6: „Teeb rõõ­mu, et koh­vi­kud ava­tak­se li­saks ale­vi­ku­le ka Jär­si ja Ka­le­si kü­las. Kui koh­vi­kud on su­le­tud, al­gab prog­ramm rah­va­ma­ja juu­res. Tee­me mi­niar­va­mus­fes­ti­va­li, kus mo­de­raa­tor Mar­go Mitt ai­tab meil lei­da vas­tu­seid ko­gu­kon­na­ga seo­tud kü­si­mus­te­le, arut­le­me ka Aru­kü­la kul­tuu­ri tee­mal ning pa­ku­me täit­mi­seks kü­sit­lus­leh­ti. Fes­ti­va­li toe­tab kul­tuur­ka­pi­tal. Õh­tu lõ­pe­tab an­samb­li Mi­nu Isa Oli Au­sus Ise kont­sert.”