Aru­kü­la jäät­me­jaa­mal uus pla­nee­ri­tav asu­koht

670

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas es­mas­päe­val, et jäät­me­jaa­ma ka­van­da­tak­se Aru­kü­la pu­has­tus­sead­me juur­de ale­vi­kust vei­di ee­male. Siia­ni oli kõ­ne all asu­koht Sü­gi­se tä­na­val kor­ter­ma­ja­de ja kat­la­ma­ja va­hel. Val­la­va­nem Andre Sepp üt­les, et mõ­le­mal asu­ko­hal on pool­da­jaid ja vas­ta­seid ning prae­gu ol­lak­se al­les ra­has­tus­taot­lu­se koos­ta­mi­se faa­sis, de­tai­le saab veel hil­jem täp­sus­ta­da. Ra­has­tus­taot­lu­se esi­ta­mi­se täh­taeg KI­Ki­le on 21. mail, sel­leks ajaks saab taot­lu­se val­la­va­ne­ma kin­ni­tu­sel ka val­mis. Kor­ter­ma­ja­de va­he­le jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­se vas­tu on ka Sü­gi­se tä­nav 2 kor­te­riü­his­tu liik­med, kes saat­sid val­la­va­lit­su­se­le pöör­du­mi­se, et on vas­tu val­la­va­lit­su­se plaa­ni­le pro­jek­tee­ri­da jäät­me­jaam Aru­kül­la Sü­gi­se 2b ter­ri­too­riu­mi­le, kat­la­ma­ja hoo­vi­le kor­rus­ma­ja­de va­he­le, kust ak­nad ava­nek­sid ot­se jäät­me­jaa­ma­le. „Jutt tä­na­päe­va jäät­me­jaa­ma­de mood­su­sest ja puh­tu­sest meid ei vee­na, sest prü­gi ole­mus lä­bi aja ei ole muu­tu­nud, jäät­med hai­se­vad, tol­ma­vad. Prob­lee­miks osu­tub ka Sü­gi­se tä­na­va kui õuea­la liik­lus­koor­mu­se kasv ees­kätt jäät­meid ve­da­va­te veo­ki­te osas. Pa­lu­me lei­da jäät­me­jaa­ma­le mõist­lik asu­koht ot­sus­tusp­rot­ses­si mit­te ta­gant kii­rus­ta­des.”

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la uu­te spet­sia­lis­ti­de kon­kur­sid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald toe­tab spor­di tree­ning­rüh­mi 59 465 eu­ro­ga