Aru­kü­la ja Ani­ja mees­kon­nad män­gi­vad saa­li­jalg­pal­li

946

Aru­kü­la ja Ani­ja JK osa­le­vad Ees­ti saa­li­jalg­pal­li II lii­gas. Kok­ku on seal 6 võist­kon­da, män­gu­hooaeg al­gas no­vemb­ris ja kes­tab veeb­rua­ri­ni, kõi­gi vas­tas­te­ga män­gi­tak­se kaks kor­da.

Ani­ja JK pi­das esi­me­se män­gu 12. no­vemb­ril Keh­ras Pa­di­se Rum­mu Dü­na­mo II mees­kon­na­ga ning või­tis 6:5. Ko­du­mees­kon­na ka­suks lõi 3 vä­ra­vat Mark­ko Ku­du, kaks Re­ne Lill ja ühe Ran­do Rand­jõe. Möö­du­nud lau­päe­val, 18. no­vemb­ril koh­tus Ani­ja JK võõr­sil Rõu­ge Sau­na­maa mees­kon­na­ga ning pi­di vas­tu võt­ma suu­re, 5:18 kao­tu­se. Ani­ja val­la mees­kon­na ka­suks lõid Alek­sandr Le­vin ja Emin Muns­hiyev kumb­ki 2 vä­ra­vat, ühe And­rei Kašu­ba, kes „kin­kis“ vas­tas­te­le ka kaks oma­vä­ra­vat.

Aru­kü­la võist­kond pi­das esi­me­se män­gu pü­ha­päe­val, 19. no­vemb­ril ko­du­saa­lis sa­mu­ti Pa­di­se II Dü­na­mo vas­tu ning või­tis kind­lalt 10:0. Kolm vä­ra­vat lõi Rau­no Esop, kaks Sten Tei­no ja Kris­to Sa­la­ma­tin, ühe Ran­do Tamm, Re­ne Tei­no ja Ain Pähn.

Pä­rast esi­me­si män­ge on Ani­ja JK lii­ga­ta­be­lis Rõu­ge Sau­na­maa jä­rel 2. ko­hal, mõ­le­mal on 3 punk­ti, kuid Ani­ja val­la mees­kon­nal üks mäng roh­kem pee­tud. Sa­mu­ti 3 punk­ti­ga on 3. ko­hal Aru­kü­la, kuid ka ne­mad on pi­da­nud veel vaid ühe män­gu.

Lau­päe­val, 25. no­vemb­ril män­gib Aru­kü­la mees­kond võõr­sil SK Kad­ri­na vas­tu, Ani­ja JK pü­ha­päe­val, 26. no­vemb­ril Ab­jas JK Kark­si mees­kon­na­ga.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud
Järgmine artikkelEkst­rö­mi mar­sil tuleb va­na­va­ra laat