Aru­kü­la D-klas­si kä­si­pal­li­poi­sid jät­ka­vad võist­le­mist meist­ri­tiit­li eest

1481

Möö­du­nud nä­da­lal lõp­pes Vil­jan­dis D-klas­si noor­mees­te (sün­di­nud 2004 ja hil­jem) Ees­ti meist­ri­võist­lus­te põ­hi­tur­niir – 11 mees­kon­da män­gi­sid üks kord oma­va­hel. Nüüd jät­ka­vad põ­hi­tur­nii­ri 6 edu­ka­mat A-fi­naal­tur­nii­ril, põ­hi­tur­nii­ril 7.-11. ko­ha saa­nud mees­kon­nad B-fi­naal­tur­nii­ril.
Põ­hi­tur­nii­ri või­tis 20 punk­ti­ga Põl­va Spor­di­koo­li I mees­kond, järg­ne­sid SK Ta­pa ja Aru­kü­la 16 punk­ti­ga, HC Tal­las 15, Vil­jan­di Spor­di­kool 13, HC Tal­linn I 10, Põl­va SK II, HC Keh­ra ja HC Tal­linn II 6, Val­ga Kä­val 2 ja HC Pär­nu 0 punk­ti­ga.
A-fi­naa­lis jät­ka­vad see­ga Põl­va SK I, Ta­pa, Aru­kü­la, Vil­jan­di SK, Tal­las ja Tal­linn I ning koh­ta­de­le 7.-11. Põl­va SK II, Keh­ra, Tal­linn II, Val­ga Kä­val ja Pär­nu. Män­gud toi­mu­vad 19.-21. mai­ni Keh­ras.

Eelmine artikkelR.A.A.A.M.i su­ve­la­vas­tus Kol­gas
Järgmine artikkelSõnumitooja 5. aprillil