Arenduskoda jagab projektidele 223 000 eurot

892

MTÜ Arenduskoda võtab 21.-25. jaanuarini vastu projektitaotlusi kahes meetmes: 1.2 seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamiseks ning 2.1 ettevõtluse arendamise toetusteks. Kokku on jagada praeguse seisuga 223 000 eurot: 1.2  meetmes 63 000 eurot ja 2.1 meetmes 160 000 eurot. Summad võivad suureneda, kui varem lubatud toetusrahadest jääb selleks ajaks veel osa kasutamata. Pärast jaanuarikuu vooru ei tule projektitoetuste jagamisi lähema paari aasta jook­sul, sest Euroopa Liidus ei ole uue rahastamisperioodi summad ega põhimõtted seni kokku lepitud.