Aren­dus­ko­ja esi­mes­se voo­ru 33 taot­lust

1416

Aren­dus­ko­ja Lea­der-piir­kon­nas lõp­pes eel­mi­sel nä­da­lal taot­lus­voor nel­jas meet­mes, esi­ta­ti 33 ra­ha­taot­lust, mi­da on Aren­dus­ko­ja te­gev­ju­hi Hei­ki Vun­tu­se sõ­nul oo­da­tust vä­hem. Lok­salt on 4 taot­lust, Kuu­sa­lu val­last 12. Hei­ki Vun­tus: „Ko­gu­kon­na- ning aja­loo ja kul­tuu­ri­pä­ran­di in­ves­tee­rin­gu­teks kü­si­tak­se kok­ku roh­kem, kui on ra­ha ja­ga­da. Kuid kul­tuu­ri­pä­ran­di hoid­mi­seks ja ko­gu­kond­li­keks te­ge­vus­teks jääb toe­tus­ra­ha üle.“ See­kord­ses voo­rus on ja­ga­mi­seks kok­ku 582 000 eu­rot, ra­ha­taot­lu­si hak­kab hin­da­ma Arenduskoja hindamiskomisjon.

Eelmine artikkelValit­sus aru­tab maa­va­lit­sus­te üle­san­ne­te ja­ga­mist
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la meister korv­pal­lis on taas BC Kiiu