ANTS KI­VI­MÄE naa­sis Raa­si­ku vo­li­kok­ku

431

Raa­si­ku val­la va­li­mis­ko­mis­jon taas­tas va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest 83 hää­le­ga val­la­vo­li­kok­ku va­li­tud Ants Ki­vi­mäe vo­li­tu­sed. Need pea­ta­ti te­ma aval­du­se alu­sel 2017. aas­ta ok­toob­ris. Vo­li­ko­gus oli te­ma asen­dus­lii­ge Olev Räh­ni va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest. Es­mas­päe­val, 11. veeb­rua­ril pä­rast pau­si vo­li­kok­ku naas­nud Ants Ki­vi­mäe va­li­ti sa­mal is­tun­gil 14 poolt­hää­le­ga re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni asee­si­me­heks, ku­na Re­ne Lill ar­va­ti isik­li­ku aval­du­se alu­sel ko­mis­jo­ni koos­sei­sust väl­ja.