Annetage AHRENSI auks

728

Kui mujal teatakse võibolla Eduard Ahrensist vähe, siis Kuusalu kandi rahvale on see nimi tuttav – Kuusalu alevikus on temanimeline tänav. Tegu on meie kirjakeele loonud keeleteadlasega, kelle mälestust tahetakse nüüd jäädvustada pronkssulptuuriga, mis on kavandatud ta endise kodumaja, Kuusalu vana pastoraadi, ette.

Kõik, kellel on võimalust ja meie eesti keel armas, võiksid skulptuuri valmimisse oma panuse anda.