ANNE VIL­BER­GIL osale­sid peol ka tü­tar ja lap­se­lap­sed

838
Vil­ber­gi­te kolm põlv­kon­da: HEND­RIK NORD­HEIN, AN­NE VIL­BERG, HE­LE RAU­KAS ja AN­NE­LI RAU­KAS.

Raa­si­ku val­last Vil­ber­gi­de pe­rest olid juu­be­li­peol kolm põlv­kon­da: Aru­kü­la se­ga­koo­ri Spunk laul­ja An­ne Vil­berg, ta tü­tar An­ne­li Rau­kas Aru­kü­la noor­te­koo­ris, tüt­re­tü­tar He­le Rau­kas Aru­kü­la koo­li mu­di­las­koo­rist, po­ja­po­jad Hend­rik Nord­hein Pää­su­lin­nu or­kest­rist, Ha­rold Manf­red Vil­berg ETV koo­rist ja Gre­gor Vil­berg, kes lau­lab Ly­dia Ra­hu­la pois­te­koo­ris, po­ja­tü­tar Ma­rie-He­len Vil­berg ETV tü­tar­las­te­koo­ris.

An­ne Vil­berg kõ­ne­les, et on lau­lu­pi­du­del käi­nud ala­tes 1985. aas­tast: „Meie pe­res on lau­lui­ni­me­sed. Mu ema Es­ter Nii­das lau­lis En­dla Koit­la koo­ris. Kui pe­re­ga kok­ku sai­me, siis ema võt­tis ik­ka lau­lu üles. Mul on vä­ga hea meel, et lap­se­lap­sed on nii tub­lid ja esi­ne­vad üld­lau­lu­peol.“