Anija volikogu – kelle jaoks me oleme?

1099

Kohalike omavalitsuste kõrgeimaks võimukandjaks on rahvas, kes on oma esindajaks valinud volikogu. Volikogu on seadusandlik võim, kelle otsuste ja määruste alusel (koos riigiseadustega) valla­elu toimib. Eeldatavasti valib rahvas oma esindajateks tublid ja eetilised inimesed. Vähemalt selline lootus on inimestel valimiste ajal.  Kuidas lood tegelikult kujunevad, näitab valimisjärgne praktika.

Kurb, et vahel peavad valijad oma valitutes pettuma. See on kahjuks juhtunud Anija vallas, kus viimastel valimistel sai keskerakond volikogus ühehäälse ülekaalu. See, mis esimestel valitsemis­aastatel veel kõigile välja ei paistnud, on nüüd siililegi selge – keskerakondlik võim lähtub oma otsustes enamjaolt vaid parteilistest huvidest. Partei käsk mistahes hinnaga ka järgmistel valimistel võimule jääda on ustavatele parteisõduritele ülimaks seaduseks. Rahva arvamus ei oma enam mingit tähtsust. Ilmekaks näiteks on siin keskerakonna soov kohaliku sõltumatu ajalehe Sõnumitooja sulgemiseks. Vallaelanike soov, mis väljendus rohkem kui 500 toetusallkirjas, ei avaldanud keskerakondlikule võimule mingit muljet. Keskerakondlik võim püüab oskuslikult (alatult) ära kasutada isegi majanduslangust. Kõik, mis neile ei meeldi või ei ole lihtsalt kasulik, tuleb lõpetada (lõhkuda), põhjendades seda rahapuudusega. Tegelikult ei ole see sugugi nii. Seda näitab kasvõi eelmisel istungil vastuvõetud vallaeelarve.

Valla tänavuses eelarves häirib mind kõige rohkem see, et toetusest on ilma jäetud enamus MTÜ-dest. (Võrdluseks – meie naabervald Raasiku vald ei jätnud oma valla MTÜ-dest ilma ühtegi taotlejat, vaid vähendas kõigi toetusi 15% eelmise aasta toetustega võrreldes). Rahva omaalgatuslikus korras moodustatud MTÜ-de tegevust peaks ka raskel ajal igati toetama – see on ju kõige odavam viis muuta meie elu huvitavamaks, hoolivamaks, turvalisemaks ja mitmekesisemaks. Kui küsitakse, milliselt eelarverealt selleks raha võtta, siis tegin volikogule mitmeid konkreetseid ettepanekuid, kuid ükski neist ei läinud  kesk­erakondlikust võimust läbi.

1. Ettepanek vähendada valla juhtimiskulusid vallavanema nõuniku ametikoha koondamisega. Põhjendus: Anija vallavanemal on piisavalt alluvaid, kes juba oma tööülesannetest lähtuvalt annavad vallavanemale omal erialal head nõu. Raskel majandusaastal on valla maksumaksja rahaga tasustatav nõunik ilmselgelt liigne kulutus. Ettepanek annab vallale võimaluse säästa aastas vähemalt 193 000 krooni.

2. Ettepanek vähendada valla juhtimiskulusid finantsisti ametikoha koondamisega. Põhjendus: Anija vald on olulise osa ÜVK projekti teostamisega seotud töid delegeerinud OÜ-le Velko. Seega ei suurene ÜVK elluviimisega vallaametnike töökoormus finantsküsimustes niivõrd oluliselt, et oleks hädavajalik raskel majandusaastal täiendava ametniku palkamine. Ettepanek annab vallale võimaluse säästa aastas vähemalt 96 000 krooni.

3. Ettepanek vähendada vallavolikogu eelarvekulusid järgmiselt: volikogu sekretäri tasu 50%; volikogu esimehe tasu 75% ja volikogu liikmete ja komisjoni liikmete tasu 100%. Põhjendus: kõik volikogu tööga seotud inimesed (väljaarvatud volikogu sekretär) teevad seda tööd oma põhitöö kõrvalt ja on volikokku valitud omal vabal tahtel. Raske majandusliku olukorra tingimustes on otstarbekas omi tasumäärasid eetilistel kaalutlustel vähendada. Ettepanek annab vallale võimaluse säästa aastas 600 000 krooni.

Kui eeltoodud kolm ettepanekut oleksid saanud volikogu heakskiidu, oleks kogunenud paras rahasumma kõikide MTÜ-de (sealhulgas ka korrakaitse) toetamiseks vaid veidi väiksemas mahus kui 2008. aastal.
Kuna ei olnud kindlust, et eeltoodud ettepanekud leiavad volikogu enamuse toetuse, siis tegin veel mõne ettepaneku.

4. Ettepanek vähendada vallavolikogu eelarvekulusid 2009. aasta eelarveprojektis 50%. Ettepanek annab vallale võimaluse säästa aastas umbes 350 000 krooni. Kahjuks ei sobinud ka see ning veel kaks järgmist ettepanekut. Kõik otsustati nii, nagu oli arvanud vallavalitsus. Eelarve võeti vastu. MTÜ-de soovidega ei arvestatud.

Eeltoodu põhjal soovin küsida, keda meie volikogu keskfraktsioon esindab? Kas rahvast, kes on neid valinud või oma parteid? Üks kummaline ühendus ja omamoodi mõjuga see keskerakond. Tean mitmeid praegusi kesk­erakondlasi, kes olid varemalt igati tipp-topp inimesed – mõistlikud, arusaajad ja südamlikud pealegi. Pärast kesk­erakonda astumist on aga toimunud ränk muutus – endisest on vähe järele jäänud, selle asemele on tulnud ustavus parteile, kelle nimel ollakse kõigeks valmis.

Eelmine artikkelVargus Kuusalu vallas
Järgmine artikkelKolga kool saab Avatud Eesti Fondi auhinna