Anija vallavalitsuses vähendatakse töökohti

494

Anija vallavolikogu viimasel istungil otsustati väärteomenetleja Sergei Dõmsa ja järelvalvespetsialist Valter Jürna ametid teha üheks. Järelevalvespetsialisti ametikoht koondatakse 1. aprillist. Vallavanem Tiit Tammaru: „Väärteomenetleja ja järelvalvespetsialisti töö kattub küllaltki mitmes osas, toimus koormuse ühtlustamine teiste ametnikega. Oleme arenevas süsteemis ja püüame leida optimaalsed ametikohad. Kindlasti võib tulevikus ka töökohti juurde tekkida, sest elu on pidevas muutumises ja avalik teenus areneb koos õigusruumiga.“