Anija vallalt soovib toetust 20 vabaühendust

719

1. oktoobriks esitas taotluse Anija valla eelarvest toetuse saamiseks 20 MTÜd, seltsi ja seltsingut. Abivallavanem Marge Raja sõnul on see positiivne, arvestades et viimastel aastatel on vallaeelarvest rahastatud keskmiselt 15 vabaühendust. „Tore, et masu pole meie valla kodanikuaktiivsust kustutanud, vaid hoopis vastupidi,“ sõnas ta ning lisas, et toetuste taotlejad peavad ka varasemast hoolsamini kinni tähtaegadest ning esitatud dokumendid on korrektsemad. Sel aastal muutus Anija vallas vabaühenduste toetuste taotlemise kord tema hinnangul taotleja jaoks täpsemaks ja põhjalikumaks. Näiteks on eraldi välja toodud, millised on abikõlbulikud kulud, millised mitte. „Enne seda ei olnud ning seetõttu oli taotlejate jaoks mõnikord üllatus, kui selgus, et mõnda nende kulutust me ei rahasta,“ ütles Marge Raja. Ta lisas, et eelisjärjekorras annab Anija vald toetust projektide kaasfinantseerimiseks, sest nendega tuuakse valda lisaväärtust. Kindlasti püütakse toetada neid projekte, mis on valla aren­gu­kavas prioriteetsemad. Jagatakse ka tegevustoetusi. Rahataotlused vaatab läbi kultuuri- ja spordikomisjon, kas ja kui palju neist rahuldatakse, selgub alles siis, kui volikogu on võtnud vastu valla järgmise aasta eelarve.

Eelmine artikkelTeelt eemaldati puu
Järgmine artikkelKäes on korstnapühkimise tipphooaeg