Anija valla teedele 307 233 eurot

761

Anija valla 2011. aasta eelarves on valla teede ja tänavate korrashoiuks 242 609 eurot ehk 3 796 006 krooni. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium eraldas sellele lisaks 64 624 eurot ehk 1 011 146 krooni sihtotstarbelist toetust. Anija abivallavanem Urmo Sitsi ütles, et praegu on veel vara prognoosida kui palju raha jääb remondiks. „Talv on nõudnud suuri kulutusi teede lumest puhastamiseks. Remonti vajavad teed on kaardistatud. Praegu on kavas teha korda ka Härmakosu tee ja Kihmla-Salumäe teelõik, aga kõigepealt tuleb ära oodata kevadised teedekahjustused ja saada selgust milliseks tegelik olukord kujuneb. Võib juhtuda, et mõni siiani korras olnud tee on kriitiliselt kahjustatud ja tuleb korda teha. Loodame, et talv ja kevad kogu remondiks ettenähtud raha ära ei võta.“