Ani­ja val­la kant­se­leis­pet­sia­list on MA­RIIN VI­RO­LAI­NEN

659
MARIIN VIROLAINEN.

Ala­tes 31. maist töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses kant­se­leis­pet­sia­lis­ti-re­gist­ri­pi­da­ja­na Ma­riin Vi­ro­lai­nen (pil­dil), kes on lap­se­hool­dus­puh­ku­se­le läi­nud töö­ta­ja asen­da­ja. Ma­riin Vi­ro­lai­nen on pä­rit Jõe­läht­me val­last, elab Maar­du kü­las. Ta on õp­pi­nud Tal­lin­na Üli­koo­lis rii­gi­tea­du­seid, töö­ta­nud La­ge­di koo­lis hu­vi­ju­hi­na ja Jõe­läht­me val­la­va­lit­su­ses noor­soo­töö­ta­ja­na. Ka vii­ma­sed kaks aas­tat oli La­ge­di koo­lis hu­vi­juht: „Asen­da­sin seal sa­mu­ti lap­se­puh­ku­sel töö­ta­jat. Ke­va­del nä­gi ema Sõ­nu­mi­too­jas Ani­ja val­la­va­lit­su­se kuu­lu­tust ja näi­tas mul­le. Ot­sus­ta­sin kan­di­dee­ri­da, sest siin­ne töö vas­tab sel­le­le, mi­da olen üli­koo­lis õp­pi­nud.“ Kant­se­leis­pet­sia­lis­ti-re­gist­ri­pi­da­ja pea­mi­sed tööü­le­san­ded on val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi­te ja ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­te et­te­val­mis­ta­mi­ne ning pro­to­kol­li­mi­ne, re­gist­ri­toi­min­gu­te te­ge­mi­ne.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la bee­bi­pi­du
Järgmine artikkelSõnumitoojas 25. juunil