Kuu­sa­lu val­la bee­bi­pi­du

113

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud bee­bi­peo­le olid nel­ja­päe­val, 17. juu­nil val­la­maj­ja kut­su­tud kõik mul­lu 30. sep­temb­rist ku­ni tä­na­vu 30. ap­ril­li­ni sün­di­nud 32 bee­bit koos pe­re­de­ga. Ena­mik kut­su­tu­test oli ko­hal, puu­du­sid kolm bee­bit. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt an­dis üle las­te ni­me­tun­nis­tu­sed ja val­la kin­gi­tu­se, mis nüüd on va­ra­se­mast teist­su­gu­ne – kunst­nik He­li­na Til­ga loo­dud ke­raa­mi­li­ne tald­rik, kauss ja kruus, mil­lel ka­ru pilt ning tald­ri­kul ki­ri „Kuu­sa­lu val­la laps“. Esi­ne­sid Kiiu Kiig­põn­ni las­teaia ja Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li õpi­la­sed. Pe­re­pil­te te­gi fo­tog­raaf Ma­ris Mat­si. Va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel kin­kis vald bee­bi­de­le kunst­nik Kris­ta Sim­so­ni graa­fi­li­se le­he. Mõ­nes pe­res on neid aja jook­sul ko­gu­ne­nud pä­ris mi­tu, sel­gi­ta­ti val­la­ma­jast.

Eelmine artikkelRan­na­kee­le män­gu­le ko­gu­tak­se toe­tust Hooand­jas
Järgmine artikkelAni­ja val­la kant­se­leis­pet­sia­list on MA­RIIN VI­RO­LAI­NEN