Anija valla esimene lisaeelarve

19
Anija vald

Anija vallavolikogu võttis neljapäeval, 10. augustil vastu valla tänavuse esimese lisaeelarve. Eelarve põhitegevuse tulusid suurendati 78 544 euro võrra, kuludesse lisati 114 316 eurot. Tulud suurenevad valdavalt sihtotstarbeliste toetuste võrra. Kulude eelarvet suurendati riigieelarvest saadud toetuste ja eraldiste võrra, vähendati peamiselt majandamiskulusid. Pikaajalisel hooldusel olevate vanurite toetusteks lisati eelarvesse riigieelarvest saadud 192 612 eurot. Sünnitoetusi vähendati 14 800 eurot võrra – arvestatud oli, et sel aastal sünnib Anija vallas 65 last, tegelik prognoos on 40. Investeerimistegevuse tulude eelarvet suurendati 341 621 euro võrra ja kulude eelarvet 145 403 euro võrra. Lastetare lasteaia juurdeehituseks lisati eelarvesse lisaks planeeritud 500 000 eurole veel 154 000 eurot. Aegviidu rahvamaja kohandamiseks lasteaiarühmade tarbeks eraldati eelarvest 72 828 eurot.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 9. augustil
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Hoo­le­la koos­tas psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te toe­ta­mi­seks te­ge­vus­ka­va 2023-2027