Anija, Kuusalu, Raasiku valla, Loksa linna 2010 maksutulud

642

Rahandusministeerium avalikustas omavalitsuste maksutulud 2010. aastal. Anija valla 2010. aasta eelarvesse oli tulumaksu kavandatud 37,4 miljonit krooni, laekus 39,491 miljonit krooni. Kuusalu valla eelarvesse planeeriti tulumaksu 49,3 miljonit krooni, saadi 50,858 miljonit krooni. Tulumaksu ülelaekumine kompenseerib Kuusalu valla eelarvesse kaevandamistasudest saamata jäänud summa. Raasiku vald sai tulumaksu, nagu oli kavandatud – eelarvesse oli kirjutatud 35,3 miljonit krooni, saadi 35,33 miljonit krooni. Ka Aegviidu vald oli prognoosinud üsna täpselt – eelarves oli 6,2 miljonit krooni, laekus 6,193 miljonit krooni. Loksa linn sai tulumaksu planeeritust vähem – linnaeelarvesse loodeti saada 21,2 miljonit krooni, tegelik summa on 20,378 miljonit krooni – 822 000 krooni vähem.