Ani­ja Ei­de ase­mel on maan­tee ää­res Ani­ja mõi­sa rek­laam

297
Ani­ja Ei­de ase­mel ter­vi­ta­vad valda sis­enejaid Pii­be maan­tee ää­res Ani­ja mõi­sa pü­si­näi­tu­se te­ge­la­sed, mõi­sap­rei­li An­na Hed­wig ja mõi­sa­här­ra Matthias.

Hil­jaae­gu asen­da­ti Pii­be maan­tee äär­de li­gi 7 aas­tat ta­ga­si val­la tu­ris­mi­süm­bo­li­na püs­ti­ta­tud 4,5 meet­ri kõr­gu­ne Ani­ja Ei­de ku­ju Ani­ja mõi­sa rek­laa­mi­ga, mil­lel on mõi­sa pü­si­näi­tu­se kaks te­ge­last.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor põh­jen­das, et Ani­ja Ei­dest ei ole ku­ju­ne­nud val­la tu­ris­mi­lo­go, see on jää­nud vaid üheks ku­juks maan­tee ää­res. Li­saks oli aas­taid tuul­te-tor­mi­de mee­le­val­las ol­nud ku­ju ha­ka­nud nar­men­da­ma ja va­jas re­mon­ti ning Ani­ja mõi­sal oli va­ja Pii­be maan­tee äär­de rek­laam­vii­ta, kuid trans­por­dia­met ei and­nud nõu­so­le­kut Ani­ja Ei­de juur­de veel ühe tahv­li pai­gal­da­mi­seks. Trans­por­dia­met oli mõi­sa rek­laa­mi­ga maan­tee ää­res nõus, kui see pan­nak­se Ani­ja Ei­de ase­me­le.

„Aru­ta­si­me se­da vo­li­ko­gu liik­me­te­ga ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des. Jäi kõ­la­ma, et peak­si­me kok­ku lep­pi­ma, mis on Ani­ja val­la tun­nus – kas Ani­ja Eit, Aeg­vii­du Mat­ka­mees, nad koos või hoo­pis mi­da­gi muud. Kui vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­ni­de liik­med ar­va­vad, et Ani­ja Eit tu­leb tee äär­de ta­ga­si pan­na, tu­leb see kor­da te­ha. Prü­gi­mäe­le po­le se­da vii­dud, prae­gu on liht­salt niiöel­da töölt kõr­val­da­tud,“ üt­les val­la­va­nem.

Eelmine artikkelOmavalitsused saavad toetust generaatorite ja sidevahendite jaoks
Järgmine artikkelKuusalu valla meistrid rannavõrkpallis on STEN VAHTRAS ja KRISTO METUS