Ani­ja vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­nil uus juht

734

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu va­lis ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­ni uueks esi­me­heks He­li Ka­ru, ke­da toe­tas sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel 11 vo­li­ko­gu lii­get. Asee­si­me­he­na jät­kab Ran­no Soots, kes sai 9 poolt­häält. Vo­li­ko­gu va­lis ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­ni­le uue esi­me­he, ku­na se­ni­ne juht Kai­sa Tam­ki­vi pea­tas oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na. He­li Ka­ru kin­ni­ta­ti Kai­sa Tam­ki­vi ase­mel ka aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni liik­meks. Sot­siaal- ja ko­gu­kon­na­ko­mis­jo­ni koos­sei­sust ar­va­ti omal soo­vil väl­ja Re­ne Kaa­lo ja Han­nes Pik­kel, nen­de ase­mel kin­ni­ta­ti ko­mis­jo­ni liik­me­teks El­len Pa­ju­mäe ja Ljud­mil­la Rei­go.

Eelmine artikkelMART JÜ­RI­SA­LU kor­ral­dab Keh­ras väi­ke­kan­nel­de võis­tu­män­gi­mi­se
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la uu­te spet­sia­lis­ti­de kon­kur­sid