Ani­ja vald säut­sub Twit­te­ris

1460

Eel­mi­sest nä­da­last on Ani­ja val­lal kon­to suht­lus­võr­gus­ti­kus Twit­ter. „Tih­ti kur­de­tak­se, et amet­ni­kud rää­gi­vad pi­kalt ja se­ga­selt. Mõt­le­si­me, et Ani­ja vald võiks ühe ka­na­li­na ka­su­ta­da Twit­te­rit, mil­le kau­du saab oma sõ­nu­meid lü­hi­dalt ja sel­gelt edas­ta­da,“ üt­les val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug. Val­la ko­du­le­hel on nüüd ka li­sa­moo­dul, kus on nä­ha Twit­te­ris­se pos­ti­ta­tud vii­ma­ne säuts.

Eelmine artikkelRaasiku linetantsijatele meistritiitlid
Järgmine artikkelRaa­si­ku FC Jo­ker on esi­lii­ga B lii­der