Ani­ja vald ot­sib en­di­selt las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti

883

Jaa­nua­ris, kui Ani­ja val­la­va­lit­su­sest lah­kus Kers­ti Pruu­li, kes oli üks ka­hest las­te­kait­se­töö­ta­jast, korraldati kon­kurss uue töö­ta­ja leid­mi­seks. Ku­na esi­me­seks täh­ta­jaks, 12. veeb­rua­riks lae­kus 5 soo­vi­aval­dust, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus kon­kurs­si pi­ken­da­da 5. märt­si­ni. Li­san­dus kaks kan­di­daa­ti. Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sõ­nul ei ol­nud kon­kurss edu­kas, las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti ot­si­tak­se eda­si.