Ani­ja val­las ra­hu­lo­lu-uu­ring

1598

Ani­ja val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel viib OÜ Saar Poll lä­bi val­lae­la­ni­ke ra­hu­lo­lu-uu­rin­gu. Ela­ni­kel pa­lu­tak­se vas­ta­ta ko­ha­lik­ku elu­kesk­kon­da ja ko­ha­peal­seid tee­nu­seid puu­du­ta­va­te­le kü­si­mus­te­le. „Uu­rin­gu tu­le­mu­sed ai­ta­vad meil aru saa­da, mis on val­las häs­ti, mis hal­vas­ti ja va­jab muut­mist,“ üt­les aren­dus­juht In­geld­rin Aug. Kü­sit­lus al­gab mai kes­kel, kü­sit­le­da on plaa­nis 400 ini­mest, osa­li­selt te­le­fo­ni teel, osa­del pa­lu­tak­se vas­ta­ta vee­bi kau­du. „Saar Poll ga­ran­tee­rib vas­ta­ja­te ano­nüüm­su­se, vas­tu­seid ana­lüü­si­tak­se vaid ül­dis­ta­tud ku­jul. Et kü­sit­lus oleks edu­kas ja tu­le­mu­sed usal­dus­väär­sed, pa­lu­me va­li­mis­se sat­tu­nud ini­mes­tel ak­tiiv­selt vas­ta­ta.“

Eelmine artikkelVõistlustantsu maailmameister ARMEN TSATURYAN andis Arukülas trenne
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald saab tur­va­tee­nust se­ni­sest oda­va­malt