Ani­ja val­las e-las­teaiad

1362

Ani­ja val­la las­teaiad lii­tu­sid elas­teaed.eu le­he­ga ja lä­he­vad üle e-las­teaia süs­tee­mi­le. „Ku­na ju­hin kol­me ma­ja, liht­sus­tab see mu tööd ja saa­me e-las­teaia kau­du te­ha töög­raa­fi­kuid ja ra­hu­lo­lu­kü­sit­lu­si, su­hel­da oma­va­hel ja lap­se­va­ne­ma­te­ga,“ üt­les val­la las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te. Esial­gu on ka­vas e-las­teae­da kat­se­ta­da oma töö­ta­ja­te­ga, uuest aas­tast kaa­sa­ta lap­se­va­ne­mad.

Eelmine artikkelSep­temb­ris ha­ka­tak­se re­konst­ruee­ri­ma Keh­ra sis­se­sõi­du­teed
Järgmine artikkelRaa­si­kul tu­leb taas Su­me Su­veõh­tu