Ani­ja val­la ta­ris­tus­pet­sia­list lah­kub ame­tist

584
Anija vald.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se ta­ris­tus­pet­sia­list Mar­gus Mo­lok esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se, te­ma vii­ma­ne töö­päev val­la­va­lit­su­ses on 6. sep­temb­ril. Mar­gus Mo­lok üt­les, et pa­ku­ti teist töö­koh­ta ning ta ot­sus­tas väl­ja­kut­se vas­tu võt­ta. Mar­gus Mo­lok lä­heb ehi­tu­se­le ob­jek­ti­ju­hiks. Ani­ja val­la­va­lit­su­ses töö­tas ta 2015. aas­ta lõ­pust ning mär­kis, et val­la teed on sel­le aja jook­sul saa­nud tun­du­valt pa­re­maks – tä­nu tee­de hool­du­seks ja ehi­tu­seks eral­da­tud ra­ha­de­le on ehi­ta­tud kerg­liik­lus­teid, uuen­da­tud as­falt­teid, pa­ran­da­tud kruu­sa­tee­de olu­kor­da ja vii­dud pä­ris pal­ju neist mus­ta kat­te al­la. Val­la­va­lit­sus on uue ta­ris­tu-s­pet­sia­lis­ti leid­mi­seks kuu­lu­ta­nud väl­ja kon­kur­si, soo­vi­va­val­dus kan­di­dee­ri­mi­seks oo­da­tak­se 27. au­gus­ti­ni.

Eelmine artikkelVii­nis­tul tä­his­ta­tak­se mui­nas­tu­le­de ööl 75 aas­ta möö­du­mist paa­di­põ­ge­ne­mi­sest
Järgmine artikkelKuu­sa­lus ava­ti HU­GO LEP­NUR­ME­LE pü­hen­da­tud vit­raažaken