Ani­ja val­la sot­siaal­ko­mis­jon

1331

Ani­ja val­la­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­ti ala­li­ne 7liik­me­li­ne sot­siaal­ko­mis­jon, kes hak­kab me­net­le­ma val­lae­la­ni­ke aval­du­si sot­siaal­toe­tus­te ja tee­nus­te saa­mi­seks, teeb val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­kuid ühe­kord­se­te sot­siaal­toe­tus­te maks­mi­seks ja sot­siaal­tee­nus­te osu­ta­mi­seks. Ko­mis­jo­ni esi­mees on abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja, asee­si­mees Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se ju­ht Kai Viir­mann, liik­med Jan­ne Kuusk­la, Mil­vi Mänd, Tii­na Nõl­vak, Mal­le Pil­ve ja Svet­la­na Lass.

Eelmine artikkelKol­ga Ko­hal-oli­ja­te­le kon­kur­silt „Tuu­le­lap­sed“ lau­reaa­di tii­tel
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la EV100 kin­gi­tus: va­na kü­la­kaart ja aja­loo­se­mi­nar