Ani­ja val­la si­se­lii­nid ÜTK-­le

599

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas ala­tes 1. sep­temb­rist an­da val­la­si­ses­ed bus­si­lii­ni­d Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se kor­ral­da­da. Abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et MTÜ, mis va­rem kan­dis ni­me Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­kus, on aas­taid tegelenud edu­kalt Har­ju­maa ühist­rans­por­di kor­ral­da­mi­se­ga, ole­mas on kom­pe­tents ja ko­ge­mu­sed. Li­saks tu­leks val­la­si­se­se trans­por­di or­ga­ni­see­ri­mi­ne ÜTK kau­du te­ma hin­nan­gul oda­vam, kui val­lal en­dal te­hes. „Val­la­va­lit­sus an­nab ÜTK­le et­te tin­gi­mu­sed, mi­da ja mil­lis­tel lii­ni­del soo­vi­me, ne­mad kor­ral­da­vad ja vii­vad lä­bi han­ke,“ sõ­nas Rii­vo Noor. Ta li­sas, et pea­le õpi­las­te peak­sid val­la­lii­ni­del saa­ma edas­pi­di ta­su­ta sõi­ta ka kõik tei­sed: „Po­le mõ­tet müüa 70sen­di­seid pi­le­tit, mil­le tu­lu ku­lub pi­le­ti­süs­tee­mi­ üle­val­pi­da­mi­seks.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­tee­de aren­gu­ka­vas­se 103 et­te­pa­ne­kut
Järgmine artikkelANU KIRS­MAN ja TÕ­NU AM­MUS­SAAR said Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­teks