Ani­ja val­la me­hed pan­nak­se lii­ku­ma

603

Sih­ta­su­tus Ani­ja Val­la Spor­di­maailm osa­leb teist aas­tat mo­vemb­ris ehk mees­te ter­vi­se­le suu­na­tud kam­paa­nias, mil­le ni­mi tu­le­neb ing­li­se­keel­sest sõ­nast mous­tac­he (vunt­sid) ja no­vem­ber. Me­hi oo­da­tak­se lii­tu­ma Ani­ja val­la vunt­si­de klu­bi­ga ning mär­ki­ma no­vemb­ris üles oma iga­päe­va­sed lii­ku­mi­sed.

Spor­di­maail­ma ju­hi Mih­kel Kuu­se sõ­nul on ees­märk saa­da osa­le­ja­te pea­le kok­ku 1000 lä­bi­tud ki­lo­meet­rit: „Nais­tel on sa­mu­ti suur roll. Ol­ge oma mees­te­le toeks, võt­ke sa­mu­ti ak­tiiv­selt eri­ne­va­test te­ge­vus­test osa.“

Eelmine artikkelVal­ge­jõe Vei­ni­vil­la oli nominent Põh­ja-Ees­ti aas­ta tu­ris­mi­te­gi­ja­te kon­kur­sil
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­lis­ti kon­kurss