Ani­ja val­la ma­jan­duss­pet­sia­list on TÕ­NU KIR­VES

1407
TÕNU KIRVES.

Ala­tes 10. juu­nist töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti­na Tõ­nu Kir­ves (pil­dil). Ta on pä­rit Tal­lin­nast, õp­pi­nud era­kõrg­koo­lis ju­ris­tiks, oman­da­nud Tar­tu Üli­koo­lis ra­han­du­se­ga seo­tud ai­neid, tei­se kõrg­ha­ri­du­se sai Tal­lin­na ma­jan­dus­koo­list, kus lõ­pe­tas raa­ma­tu­pi­da­mi­se eria­la. Tõ­nu Kir­ves on töö­ta­nud pea­mi­selt fi­nants­sek­to­ris, seal­hul­gas Kre­dii­di­pan­gas ja Swed­ban­kis, vii­mas­tel aas­ta­tel oli eraet­te­võt­ja trans­por­di vald­kon­nas. Val­la ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti pea­mi­sed tööü­le­san­ded on ko­gu val­la­le kuu­lu­va kin­nis­va­ra hal­da­mi­ne ja han­ge­te lä­bi­vii­mi­ne. Ani­ja val­la se­ni­ne ma­jan­duss­pet­sia­list Enn Pung asus töö­le abi­val­la­va­ne­ma­na.

Eelmine artikkelÖko­kul­leri mo­biil­ne in­fo­koh­vi­k
Järgmine artikkelKeh­ras ja Raa­si­kul mee­nu­ta­ti 1941. aas­tal küü­di­ta­tuid