Ani­ja val­la las­teaiad üht­se juh­ti­mi­se al­la

1324

Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Ani­ja val­la las­teae­da­de koos­sei­su­de muu­da­tu­sed, mis jõus­tu­vad 1. au­gus­tist. Ala­tes 7. juu­list on Ala­ve­re las­teaia ja Keh­ra Las­te­ta­re ju­ha­ta­ja Eda-Mai Tam­mis­te ka Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaia di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja. Ta esi­tas Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se koos­kõlas­ta­da val­la kol­me las­teaia koos­sei­su­des ka­van­da­ta­vad muu­da­tu­sed, mis te­hak­se üht­se juh­ti­mi­se ra­ken­da­mi­seks: „Kok­ku on va­ja kol­me las­teaia pea­le juur­de luua 2,3 koh­ta. Ra­ha­li­selt ka­ta­me ära di­rek­to­rit abis­ta­vad tööko­had: õppea­la­ju­ha­ta­ja, ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja, sek­re­tär. Tu­gii­si­kut on va­ja Le­pat­rii­nu las­teae­da, ku­na las­teaias hak­kab käi­ma eri­va­ja­du­se­ga laps.” Las­teae­da­de üht­ne juh­ti­mi­ne ra­ken­dub 2018. aas­ta 1. ap­ril­list.