Ani­ja val­la III li­saee­lar­ve

745

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas tä­na­vu­se kol­man­da li­saee­lar­ve. Ee­lar­ves­se li­sa­ti li­gi 31 000 eu­ro eest sih­tots­tar­be­li­si tu­lu­sid-ku­lu­sid, suu­ren­da­ti ma­jan­da­mis­ku­lu­sid ja täp­sus­ta­ti in­ves­tee­rin­guid. Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se re­no­vee­ri­mi­se ku­lu­sid suu­ren­da­ti li­sa­töö­deks va­ja­li­ku
17 374 eu­ro võr­ra, Ala­ve­re las­te­aia re­no­vee­ri­mis­ku­lu­de­le li­sa­ti 6307 eu­rot. Ee­lar­ves­se li­sa­ti ka 8746 eu­rot Aeg­vii­du las­teaia kõn­ni­teede ehi­tu­seks. Eel­ar­vest võe­ti väl­ja Ani­ja mõi­sa raa­ma­tu­ko­gu hoius­ta­mi­seks mõel­dud ruu­mi re­mon­diks ka­van­da­tud 12 000 eu­rot.

Eelmine artikkelProb­lee­mid Vi­ru ra­ba park­la­ga
Järgmine artikkelAru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si EV100 kin­gi­tus – ko­gu­mik „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“