Ani­ja val­la II li­saee­lar­ve

624

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas li­saee­lar­ve­ga eral­da­da Ala­ve­re las­teaia Mõmmila re­no­vee­ri­mi­seks veel 251 112 eu­rot. Se­ni oli ee­lar­ves re­no­vee­ri­mi­seks pla­nee­ri­tud 432 000 eu­rot, mil­lest üle 47 000 eu­ro on ku­lu­nud pro­jek­ti­le. Rii­gi­han­ke­ga sel­gus, et Mõm­mi­la re­no­vee­ri­mi­ne lä­heb pla­nee­ri­tust tun­du­valt kal­li­maks – võit­nud pak­ku­mi­ne oli 558 104 eu­rot, li­saks ei ol­nud ee­lar­ves­se pla­nee­ri­tud täien­da­vaid töid, ku­na need ei ole abi­kõlb­li­kud ku­lud – Ani­ja vald saab Mõm­mi­la re­no­vee­ri­mi­seks las­teae­da­de ener­gia­tõ­hu­su­se meet­mest 185 610 eu­rot toe­tust. Li­sa­töö­de mak­su­mus on li­gi­ 68 000 eu­rot. Li­sa­ra­ha las­teaia­le tu­li Ani­ja mõi­sa in­ves­tee­rin­gu­te ar­velt – ku­na Ani­ja mõi­sa ei ha­ka­ta re­no­vee­ri­ma en­ne sü­gist, lük­kub sel­le eest ta­su­mi­ne järg­mis­se aas­tas­se.

Eelmine artikkelKeh­ra las­teaed tee­nis laa­da­ga 932 eu­rot
Järgmine artikkelSTE­FAN LOO­TUS sai Kuu­sa­lu Rat­ta­ral­lil juu­nio­ri­dest 3. ko­ha