Ani­ja val­la I li­saee­lar­ve

815

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu val­la tä­na­vu­se esi­me­se li­saee­lar­ve. Tu­lu­des­se li­sa­ti rii­giee­lar­vest saa­dud siht­ots­tar­be­li­sed toe­tu­sed ja rii­giee­lar­ve toe­tus­fon­di li­sa, kok­ku 368 277 eu­rot. Ku­lud suu­re­ne­sid 291 256 eu­ro võr­ra, see­juu­res an­ta­va­te toe­tus­te ee­lar­vet suu­ren­da­ti 14 100 eu­ro võr­ra, mil­lest 6000 eu­rot on va­ba­ühen­dus­te te­ge­vus­toe­tus­teks ehk MTÜ-le Trii­bik nu­ku­teat­ri Keh­ra Nukk jär­je­pi­de­vu­se säi­li­ta­mi­seks. Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se investeeringuid suu­ren­da­ti 71 480 eu­rot, ku­na re­no­vee­ri­mi­ne lä­heb ka­van­da­tust kal­li­maks. 774 407 eu­ro võr­ra vä­hen­da­ti Aeg­vii­du ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se ehi­tu­se ee­lar­vet, ku­na sel aas­tal toi­mub vaid sel­le pro­jek­tee­ri­mi­ne, hin­nan­gu­li­ne mak­su­mus on 106 200 eu­rot.

Eelmine artikkel5. mai – Tee­me Ära tal­gu­päev
Järgmine artikkelMTÜ Aren­dus­ko­da liik­me­maks suu­re­nes