Ani­ja val­la bee­bi­pi­du

1552

Keh­ra rah­va­maj­ja oli 23. mail koos va­ne­ma­te­ga kut­su­tud Ani­ja val­las vii­ma­se poo­le aas­ta jook­sul sün­di­nud 26 last koos va­ne­ma­te­ga, ko­hal oli 20. Neid ter­vi­tas val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, kes kin­kis kõi­gi­le ku­jun­da­tud sün­di­mi­se tun­nis­tu­se koos raa­ma­tu­ga. Peol esi­ne­sid Keh­ra bee­bi­koo­li lap­sed koos va­ne­ma­te­ga, bee­bi­koo­li ju­hen­dab Jan­ne Kuusk­la. Bee­bi­peol söö­di tor­ti, teh­ti fo­to­sid. Järg­mi­ne bee­bi­pi­du on no­vemb­ris.

Eelmine artikkelHara sa­da­mas ava­tak­se jahtk­lu­bi ja al­ga­vad pur­je­ta­mist­ree­nin­gud
Järgmine artikkelKomis­jon: jät­ka­ta Lok­sa ja Kuu­sa­lu sund­liit­mist