Ani­ja val­la 6. rah­va­jook­sul re­kor­darv osa­võt­jaid

1173

Lau­päe­val, 30. sep­temb­ril oli kuuen­dat kor­da Ani­ja val­la rah­va­jooks, mi­da kor­ral­das HC Keh­ra Fännk­lu­bi sel kor­ral koos­töös Keh­ra güm­naa­siu­mi­ga. Osa­võt­jaid oli roh­kem kui eel­mis­tel aas­ta­tel, kok­ku 157.
Start ja fi­niš olid algk­las­si­de ma­ja ees. 6,7 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne põ­hi­dis­tants kul­ges staa­dio­ni kõr­valt üle sil­la met­sa, kus joos­ti 4,4ki­lo­meet­ri­ne ring ning sealt pi­sut teist­kau­du koo­li juur­de ta­ga­si. Mees­test olid  kii­re­mad Rai­mond Voo­laid (24.49 mi­nu­tit), Rag­nar Vir­ma (25.31) ja Mar­tin Sa­ga­ja (25.36). Nais­te esi­kol­mi­kus­se jook­sid end Kris­tel Viir­mann (33.09), Mar­ju Tem­pel (33.23) ja Zi­nai­da Kruu­sa­lu (37.22). Noor­mees­test või­tis Sig­mar Seer­mann (28.13), Karl Jo­han­nes Ka­se (30.31) ja Too­mas Un­ge­ri (32.50) ees. Nei­du­de kii­reim oli Get­ter Mä­gi (37.43), tei­se ko­ha sai Anett Lii­sa Parts (38.46).
Kok­ku lõ­pe­tas pi­ka dis­tant­si 35 jook­su­sõp­ra. Las­te­jook­su­dest võt­tis osa 76 ku­ni 13aas­tast last. Ka­he ki­lo­meet­ri pik­ku­sel käi­mis­dis­tant­sil osa­les 46 kõn­di­jat.

Eelmine artikkelValimisjaoskonnad
Järgmine artikkelKo­roo­na­tur­niir AL­LAN VAU­PE­RE mä­les­tu­seks