Ani­ja val­la­va­nem lahkub ree­del ame­tist

703

Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam esi­tas 4. märt­sil aval­du­se ame­tis ta­ga­si as­tu­da. Ta vii­ma­ne töö­päev on ree­del, 15. märt­sil. Ku­na Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­ses kan­di­dee­ri­nud ja val­la­vo­li­kok­ku va­li­tud Ar­vi Ka­ro­tam esi­tas aval­du­se jät­ka­ta vo­li­ko­gus, taas­tas val­la va­li­mis­jon sa­mast päe­vast ta vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na. Val­la­va­ne­mat asen­dab  uue val­la­ju­hi va­li­mi­se­ni abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor. Ani­ja val­la­va­nem ja vo­li­ko­gu uus esi­mees on ka­vas va­li­da vo­li­ko­gu is­tun­gil nel­ja­päe­val, 21. märt­sil. Ar­vi Ka­ro­ta­mi asen­dus­liik­me­na vo­li­kok­ku pää­se­nud Too­mas Tõ­ni­se jät­kab vo­li­ko­gus, sealt lah­kub pä­rast vo­li­ko­gu en­di­se esi­me­he Jaan Oruaa­sa vo­li­tus­te lõp­pe­mist ühel is­tun­gil asen­dus­liik­me­na osa­le­nud Mar­tin Kui­val­lik.

Eelmine artikkelRoo­kül­la on ehi­ta­tud lu­mest ig­lu
Järgmine artikkelMAIT KRÖÖNST­RÖ­MI et­te­pa­nek Lok­sa-Kuu­sa­lu ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­teks