Ani­ja uues val­la­vo­li­ko­gus 19 lii­get

1723

Ani­ja ­vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu ot­su­se, et pä­rast sü­gi­sel toi­mu­vaid va­li­mi­si Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la ühi­ne­mi­sega moo­dus­tu­va Ani­ja val­la vo­li­ko­gus on 19 lii­get. Nii on kir­jas ka ühi­ne­mis­le­pin­gus. Ühi­ne­nud val­la vo­li­ko­gu va­li­mis­teks moo­dus­ta­ti üks 19man­daa­di­li­ne va­li­mis­ring­kond, mis hõl­mab ko­gu prae­gu­se Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la ter­ri­too­riu­mi. Sa­ma­su­gu­se ot­su­se võ­tab vas­tu Aeg­vii­du vo­li­ko­gu. Prae­gu on Ani­ja vo­li­ko­gu 17liik­me­li­ne, Aeg­vii­du volikogus on 9 rah­vaesin­da­jat.

Eelmine artikkelMAT­HEAS TRILL­JÄRV Kol­gast on Ees­ti ju­do­meis­ter
Järgmine artikkelHC Keh­ra kao­tas meist­ri­võist­lus­tel Põl­va Ser­vi­ti­le